Опис першої програми

Почнемо з розгляду першої програми, програма складається з директив using , класу (class Native) та простору імен (namespace Earth.Ukraine)

 

Текст програми:

 

using s = System ;

 

//using System.Collections.Generic;

//using System.Text;

 

// простір імен

namespace Earth.Ukraine

{

    /// <summary>

    ///  Назва класу

    /// </summary>

    class Native

    {

        /// <summary>

        ///  Метод, що виконується

        /// </summary>

        /// <param name="args"></param>

        static void Main(string[] args)

        {

            s.Console.WriteLine("Мама мыла раму");

            s.Console.ReadLine();

        }

    }

 

 

}

 

Метод static void Main(string[] args) називається точкою входу і програма починає виконання з нього. Кожен класс має складне ім’я, що складається з його простору імен та, власне, імені самого класу.

 

Наприклад, в даній програмі повне ім’я класу називається Earth.Ukraine.Native, що поділяється на простір імен Earth.Ukraine та саме ім’я класу Native. Можна використовувати як повне ім’я класу так і скорочене. Це дуже схоже на ім’я людини (скорочена назва класу) та повне ім’я людини (ПІБ).

 

Для того, щоб компілятор міг знайти класс, першими строками C# файлу є директиви using , що визначають ті префікси, що можуть зустрічатись перед ім’ям класу.

 

Таким чином легальними деклараціями можуть бути три варіанти

 

 

// замість «довгого» префіксу System використовується префікс s

 

using s = System ;

...

            s.Console.WriteLine("Мама мыла раму");

 

 

другий

 

        {

            System.Console.WriteLine("Мама мыла раму");

        }

    }

 

 

}

або третій

 

using System ;

 

...

        {

            s.Console.WriteLine("Мама мыла раму");

            s.Console.ReadLine();

        }

    }